Úspech Mediálny poradca
Sila Mediálny poradca
Výsledky Mediálny poradca
Rečník má vyčerpať témy, nie poslucháčov.
Winston L.S. Churchill

Stratégie aktivít

 • Ako obmedziť pôsobenie konkurencie.
 • Ako zvýšiť podiel na trhu.
 • Ako zvýšiť verejné povedomie o produkte či službe Vašej spoločnosti, alebo samotných predstaviteľov?
 • Ako presadiť určitý tovar.
 • Ako diktovať obchodníkom ceny.
 • Ako rozšíriť okruh zákazníkov.
 • Ako vytvoriť prostredie pre zvýšenie cien pri zachovaní konkurencieschopnosti tovaru.
 • Ako predať tovar, na ktorý sa zvyčajne reklama nerobí.
 • Ako vzbudiť záujem spotrebiteľa aj obchodníkov o výrobok, ktorý doteraz ignorovali.
 • Ako zásadne zmeniť spotrebiteľské správanie.
 • Ako pôsobiť proti tzv. šedému dovozu tovaru.
 • Ako zmeniť stagnujúci podnik na modernú európsku firmu.
 • Ako pripraviť pôdu pre vytvorenie celosvetového povedomia o firme a značke.
 • Ako zabezpečiť želaný efekt image spoločnosti.
 • Ako zvýšiť obrat a tým aj likviditu spoločnosti vrátane schopnosti financovania jednoduchších investičných zámerov bez pomoci úveru.
 • Ako dodržiavať jednotný firemný štýl.
 • Ako zvýšiť prestíž spoločnosti.
 • Ako vzbudiť záujem.
 • Ako zmeniť myslenie ľudí vo vnútri firmy.
 • Ako zvýšiť spoločenskú prestíž a hrdosť vlastníkov aj zamestnancov firmy.
 • Ako zviditeľniť riadiacich pracovníkov a dozorné orgány vo firme a vytvoriť im predpoklady úspešného imidžu pre odbornú a politickú kariéru.
 • Ako urobiť z Vás lídra?
 • Ako vyhrať voľby?

Partneri

O nás

Martin Jakubec

Myslím si, že marketingovo mediálna komunikácia je investícia a ako každá dobrá investícia aj táto by sa mala úspešne vrátiť. Vždy hľadám a vytváram inovatívny a originálny spôsob komunikácie, ktorý prináša merateľné výsledky.

Martin Jakubec

Kontakt


Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Ďakujeme.
Vašu správu sa nepodarilo odoslať.
Kontaktujte nás prosím emailom na info@medialnyporadca.sk.
Ďakujeme za pochopenie.